TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

PSIHOLOGG.APP este rezultatul unei nevoi identificate în societatea în care trăim, aceea de a recunoaște și conștientiza nivelul de stres, stările de anxietate și depresie cu care ne confruntăm ocazional sau permanent și de a le adresa folosind instrumente validate de un psiholog certificat.

Platforma online PSIHOLOG.APP oferă vizitatorilor posibilitatea de a accesa TESTE GRATUITE DE AUTOEVALUARE a anxietății și EXERCIȚII concepute de un psihoterapeut care contribuie la conștientizarea, înțelegerea și depășirea anxietății. ACCESUL NELIMITAT la EXERCIȚII se face pe baza plății unui abonament lunar de 50 RON.

O altă funcționalitate a platformei online PSIHOLOG.APP este posibilitatea pe care o are utilizatorul de a urmări progresul făcut accesând categoria ISTORICUL TĂU.

Utilizarea (în orice mod) a site-ului sau logarea şi accesul la serviciile oferite prin intermediul platformei PSIHOLOG.APP, presupune implicit acceptarea acestor Termenii și Condițiile de utilizare, cu toate consecințele ce decurg din acceptarea acestora.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse, în integralitate, vă rugăm să nu accesați platforma sau serviciile noastre online.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1. Prezentare generală

PSIHOLOG.APP este o platformă care facilitează accesul utilizatorilor interesați de testarea gratuită a nivelului de anxietate și/sau accesul pe bază de abonament la pachetul de exerciții de conștientizare, înțelegere și depășire a anxietății. Ne dezvoltăm permanent și vom actualiza conținutul platformei cu teste de autoevaluare și exerciții pentru învingerea altor tulburări afective.

Prin intermediul platformei PSIHOLOG.APP încercăm să oferim utilizatorilor o experiență mai plăcută și o interacțiune mai facilă cu serviciile pe care le propunem.

Astfel, utilizatorii pot să:

 • Creeze un cont prin care să aibă acces la conținutul PSIHOLOG.APP.
 • Acceseze gratuit teste concepute de un psihoterapeut specializat.
 • Vizualizeze gratuit rezultatele testelor de autoevaluare.
 • Achiziționeze pachetul de exerciții recomandat în funcție de rezultatul testelor de autoevaluare.
 • Consulte oricând istoricul personal: rezultatele la testele realizate pe platformă și progresul făcut prin intermediul pachetului de exerciții achiziționat.
 • Solicite asistență tehnică.

Testele de autoevaluare și exercițiile publicate pe platforma PSIHOLOG.APP sunt realizate şi verificate de un psihoterapeut certificat care face parte din echipa PSIHOLOG.APP.

Subliniem faptul că informaţiile furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui psihoterapiei sau consultului psihiatric.

Considerăm PSIHOLOG.APP ca o resursă pe care o poți accesa constant pentru sprijin.

În același timp, în cazul în care rezultatul tău la testele gratuite de evaluare arată un nivel grav al unui dezechilibru psihic sau emoțional, recomandăm consultarea specialiștilor (psihiatru, psiholog) pentru tratament.

Accesarea sau vizitarea în continuare a platformei online PSIHOLOG.APP, a oricărei pagini din aceasta și/sau utilizarea unui serviciu disponibil prin intermediul său precum și a oricărei componente a acesteia constituie o confirmare expresă și necondiționată a faptului că Utilizatorul a înțeles ca sfaturile și opiniile din platforma nu înlocuiesc și nu reprezintă psihoterapia sau consultul psihiatric.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentate pe această pagină, se prezumă că aveți vârsta de minim 18 ani și capacitate deplina de exercițiu conform legilor României. Același lucru se prezumă și în cazul în care consimțiți utilizarea site-ului nostru de către minorii dumneavoastră.

Informații despre PSIHILOG.APP

PSIHOLOG.APP este o platformă online administrată de I&I Entertainment SRL, cu sediul social pe Str. Petre Vancea nr 15, Mansarda, Ap. 27A, Iași, ROMANIA, Înregistrată la Registru Comerțului cu numărul J22/2023/2013, CUI 32551474.

E-mail: suport@psiholog.app

 

2. Termeni și definiții

În prezentul document următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel :

 • Platforma – reprezintă orice pagina web (website, landing page, subdomeniu etc.) deținută, administrată sau aflată sub controlul I&I Entertainment SRL (ex. Site-ului psiholog.app, https://cont.psiholog.app/) sau pusă la dispoziție de un partener terț al Administratorul Platformei
 • Administratorul Platformei – înseamnă în continuare I&I Entertainment SRL
 • Serviciul – înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul Platformei și/sau orice modul sau componentă a acesteia
 • Utilizatorul – înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Platforma, care își creează cont în aceste platformă sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv un Serviciu disponibil în Platformă
 • Psihoterapeut certificat – Cristina Maria Tofan, cercetător științific cu doctorat în psihologie la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „ Gheorghe Zane” din cadrul Academiei Române, Filiala Iași

 

3. Modificarea termenilor și condițiilor

I&I Entertainment SRL își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezenta politică în orice moment, prin publicarea politicii modificate în secțiunea „Termeni și Condiții” a platformei PSIHOLOG.APP. Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

Exceptând situațiile în care se specifică în mod expres altfel, modificarea Termenilor și Condițiilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare Platforma, acceptul Utilizatorului se va considera ca fiind manifestat în mod tacit.

În cazul unei divergențe apărute între Utilizator și PSIHOLOG.APP în legătură cu versiunea publicată a documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

 

4. Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul platformei PSIHOLOG.APP: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate constituie proprietatea I&I Entertainment SRL sau aceasta are un drept legal de a le utiliza şi este apărat de legislația națională și internațională privind proprietatea intelectuală şi industrială și, în mod special, de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. I&I Entertainment SRL oferă acces liber la PSIHOLOG.APP şi autorizează Utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate în Platformă doar în scopuri personale, non comerciale.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părți a materialelor, accesul sau folosirea informațiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispozițiile legislației românești sau internaționale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Administratorul Platformei poate oferi Utilizatorului, printr-un acord scris, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al Platformei, în scopuri comerciale. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale Platformei.

Este strict interzisă încărcarea pe platforma PSIHOLOG.APP a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste sau care ar putea discrimina orice persoană în orice mod sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Orice încălcare a Termenilor și Condițiilor va avea ca rezultat încetarea Serviciilor pentru dumneavoastră şi suportarea consecințelor de ordin financiar.

Pentru sesizări vă rugăm să raportați eventuala încălcare a dreptului de autor sesizată pe platforma PSIHOLOG.APP, la adresa suport@psiholog.app .

 

5. Consimțământ parental

Nu colectăm cu bună știință informații personale de la utilizatorii minori. Dacă descoperim că un utilizator are sub 18 ani și ne-a furnizat informații personale, vom întreprinde pașii necesari pentru a elimina aceste informații și pentru a șterge respectivul cont.

Dacă aflați că minorul (copilul dumneavoastră minor cu vârsta sub 18) ne-a furnizat informații cu caracter personal fără ca dvs. să fi consimțit, vă rugăm să ne contactați la suport@psiholog.app .

 

6. Limitarile tehnologice

Serviciile online oferite de platforma PSIHOLOG.APP pot fi utilizate sau accesate de către Utilizatori prin intermediul interfeței web proprii sau prin intermediul unei interfețe web furnizată de un terț, și pot fi accesate de pe orice calculator de tip desktop sau de pe dispozitive mobile de tip laptop, smartphone sau tabletă atâta timp cât beneficiază de o conexiune la internet, fără a fi necesară descărcarea și instalarea unei aplicații dedicate.

Accesul la contul personal PSIHOLOG.APP

Pentru a avea acces la facilitățile oferite Utilizatorilor înregistrați în Platformă, vizitatorii trebuie să se înregistreze în Platformă, creându-și un cont cu ajutorul unei adrese de e-mail valide. La crearea contului veți fi rugați să vă creați o parolă.

Vă încurajăm să raportați prompt la adresa de e-mail suport@psiholog.app orice problemă tehnică întâmpinați care poate conduce la imposibilitatea accesării Platformei sau a oricărei funcții a acestora.

Deoarece platforma PSIHOLOG.APP este într-o constantă dezvoltare tehnică, pot exista unele erori, discrepanțe sau orice alte probleme care pot împiedica activitățile Utilizatorului. Vă rugăm să trimiteți feedback-ul și ne contactați la suport@psiholog.app cât mai curând posibil în cazul în care apar asemenea situații.

 

7. Utilizări interzise ale serviciilor

Nu sunteți autorizat să folosiți platforma PSIHOLOG.APP sau conținutul acesteia pentru următoarele:

 • orice acțiune ilegală;
 • să solicitați altor persoane să pornească sau să participe în acțiuni ilegale;
 • să încălcați legile internaționale, naționale, locale, regulamente, hotărâri, ordonanțe, ordine, naționale sau locale ș.a.;
 • să încălcați sau să nu respectați drepturile noastre de proprietate intelectuală ori ale altora;
 • să hărțuiți, abuzați, insultați, răniți, defăimați, calomniați, denigrați, intimidați sau să discriminați pe criterii de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate;
 • să publicați informații false sau să induceți în eroare intenționat prin informațiile furnizate;
 • să publicați sau să transmiteți viruși informatici sau orice tip de cod malițios care ar putea afecta funcționalitățile sau operațiunile platformei PSIHOLOG.APP.
 • să colectați sau să monitorizați informațiile personale ale altora;
 • să înșelați, să acționați într-o infracțiune virtuală folosind diferite metode interzise la nivel național și/sau internațional;
 • pentru orice scopuri obscene sau imorale;
 • să atacați sistemele de securitate ale platformei PSIHOLOG.APP.

Ne rezervăm dreptul de a vă opri fără ezitare accesul la Serviciile platformei PSIHOLOG.APP ori Serviciile site-urilor partenere sau aflate sub controlul I&I Entertainment SRL pentru încălcarea oricăror acțiuni menționate în Termeni și Condiții.

 

8. Prelucrarea datelor personale

Orice interacțiune între PSIHOLOG.APP și un Utilizator implică o prelucrare de date cu caracter personal. Prin completarea datelor voastre în testele gratuite disponibile în site, prin contactarea noastră prin orice mijloace (formular contact, email, telefonic, recenzii, etc.) sau pe parcursul realizăriile exercițiilor contractate , înțelegeți că datele voastre personale vor fi incluse în baza noastră de date și că vor fi prelucrate în temeiul acordului electronic dintre părți (Termeni și condiții), pentru a putea răspunde solicitărilor voastre, pentru a vă furniza Serviciul pe care l-ați solicitat, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre. Pentru orice detalii ce țin de prelucrarea datelor personale prin intermediul Platformei vă rugăm sa citiți Politica de confidențialitate/GDPR.

Vă vom trimite informații despre update-urile referitoare la Platforma PSIHOLOG.APP și Serviciile pe care vi le oferim, dacă sunteți deja înregistrat în Platforma noastră și doar în cazul în care considerăm că aceste informații vă pot interesa în mod deosebit. Exista însă și posibilitatea să vă transmitem oferte personalizate în cazul în care sunteți utilizator a unuia dintre Serviciile oferite prin intermediul Platformei, fără ca voi să vă fi abonat la newsletter (existând o relație contractuala de utilizare a Platformei), având la bază interesul nostru legitim în scopuri de marketing și publicitate (art. 6/1/f din GDPR).

 

9. Utilizarea cookie-urilor

Platforma PSIHOLOG.APP folosește cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informaţii despre utilizator. Pentru a afla mai multe informații despre cum sunt utilizate cookie-urile pe Platforma noastră, vă rugăm să accesați Politica de cookie.

 

10. Securitatea datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja Utilizatorii Platformei noastre și alte persoane ale căror date le prelucrăm, de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le utilizăm în scopul furnizării Serviciilor.

Aspectul științific: Vom utiliza periodic DOAR ÎN SCOP ȘTIINȚIFIC, datele colectate în scopul de a contribui la studiile și statisticile cu privire la sănătatea mintală și emoțională a românilor

Doar administratorii principali și cercetătorii principali vor avea acces la răspunsurile dumneavoastră (I&I Entertainment SRL și CS. dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română. Răspunsurile la întrebările existente vor fi codificate în vederea unor prelucrări calitative și cantitative, în conformitate cu regulile și cu normele etice și legislative din România specifice cercetării în domeniul științelor sociale.

 • Rezultatele studiului vor fi utilizate pentru cereri de finanțare și prezentate în cadrul unor manifestări științifice și lucrări publicate, dar răspunsurile sunt anonime, ele sunt utilizate în mod confidențial, fără ca răspunsurile să vă poată indica în mod personal.
 • Nu există nici un alt scop în care vor fi utilizate rezultatele, în afară de cele prezentate deja.
 • Aveți posibilitatea să cereți informații detaliate despre rezultatele analizării datelor și semnificațiile acestora. Pentru întrebări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: suport@psiholog.app.

Enumerăm câteva dintre măsurile tehnice și organizatorice de securitate implementate:

 • Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.
 • Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Astfel, datele dvs. pot fi accesate doar de persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra în scopul furnizării Serviciilor. Toate informațiile despre Utilizatori sunt confidențiale.
 • Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite.

 

11. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între Platformă și Utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor de judecată din România.

 

12. Plata și facturarea

Accesul la pachetul de exerciții PSIHOLOG.APP se face prin plata unui abonament lunar de 50 RON. Plata este recurentă și se achită în avans înainte de a beneficia de pachetul de exerciții. După prima lună, puteți stopa plata recurentă automată.

Sunteți de acord să oferiți informații actualizate și complete pentru o facturare corectă.

Sunteți de acord să actualizați imediat și fără ezitare datele comunicate și alte informații, incluzând adresa de e-mail și datele de facturare pentru ca PSIHOLOG.APP să proceseze corect și complet, tranzacțiile și pentru a vă contacta dacă necesitatea apare.

PSIHOLOG.APP folosește serviciul STRIPE.COM pentru procesarea plăților, administrarea abonamentelor, facturare și stocarea datelor bancare. 

 

13. Încheierea responsabilităților părților

Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile până la momentul în care relația contractuală va fi încheiată de oricare dintre părți. Puteți încheia respectarea Termenilor și Condițiilor, în orice moment, printr-o notificare directă către I&I Entertainment, la adresa de e-mail suport@psiholog.app, comunicând că nu doriți continuarea acestor prevederi, sau prin ștergerea contului de Utilizator.

Dacă, prin judecata noastră, considerăm că ați încălcat ori vă suspectăm că ați încălcat una sau mai multe prevederi menționate în acești Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau înceta definitiv accesul la Platforma noastră, fără nicio notificare în prealabil, dumneavoastră rămânând responsabil pentru daunele sau responsabilitățile dobândite în timpul utilizării Platformei noastre, inclusiv data de suspendare sau încetare definitivă a accesului.

 

14. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Această versiune a fost actualizată la data de 15.09.2023